De Nederlandse Bank moet toezichtkosten terugbetalen aan 11 Nederlandse cryptobedrijven

De Nederlandse Bank moet toezichtkosten terugbetalen aan 11 Nederlandse cryptobedrijven

De Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Nederlandsche Bank (DNB) toezichtkosten die zijn geïnd van elf Nederlandse cryptobedrijven, ten onrechte zijn berekend. 


Sinds 2020 bracht de DNB jaarlijks toezichtkosten in rekening bij cryptodienstverleners. Dit gebeurde op basis van de voor dat jaar begrote kosten voor het toezicht. Echter, veel cryptobedrijven waren het hier niet mee eens en besloten om naar de rechtbank te stappen. Ze dienden een beroep in tegen de in rekening gebrachte kosten over de jaren 2020 en 2021.

 

De rechtbank heeft nu in het voordeel van de cryptobedrijven geoordeeld. Volgens de rechtbank is de wijze waarop DNB registratieverzoeken beoordeelt in strijd met de reikwijdte van de door de Europese wetgever vastgestelde registratieplicht voor cryptodienstverleners. "De kosten van de werkzaamheden van DNB in het kader van de registratieverzoeken die buiten deze reikwijdte vallen, zijn in 2021 dan ook ten onrechte aan de cryptodienstverleners doorbelast," aldus de rechtbank.

Dit betekent dat de miljoenen euro's die in 2022 zijn opgelopen, terug moeten naar de cryptobedrijven. Het is een belangrijke stap voor de cryptosector in Nederland, die al geruime tijd vraagtekens zet bij de toezichtkosten van de DNB.

 

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer nieuws