Amerikaanse voorzitter roept op tot uitgebreide regulering in crypto, labelt 70% als grondstoffen

Amerikaanse voorzitter roept op tot uitgebreide regulering in crypto, labelt 70% als grondstoffen

In een belangrijke ontwikkeling die de toekomst van het crypto-landschap in de Verenigde Staten zou kunnen vormgeven, heeft Rostin Behnam, de voorzitter van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de dringende behoefte aan toezicht in de cryptosector benadrukt. Sprekend op de Futures Industry Association Expo 2023, wees Behnam erop dat maar liefst 70% van de cryptovaluta geclassificeerd zou moeten worden als grondstoffen, en daarmee onder de jurisdictie van de CFTC zou vallen. Zijn uitspraken voegen een extra laag toe aan de lopende debatten over de regulering van digitale activa en gedecentraliseerde financiën (DeFi).
 

"Onbevoegde Dokters in DeFi"

Behnam wees erop dat de handhavingsafdeling van de CFTC behoorlijk actief is geweest op het gebied van digitale activa. Sinds 2015 heeft de afdeling 131 geldelijke prijzen uitgereikt, waarvan 45 gerelateerd waren aan digitale activafraude. Dit maakt ongeveer 34% uit van alle handhavingsacties.

Hij gebruikte een vergelijking om het belang van regulering te benadrukken:

"Als je een vergelijking nodig hebt, denk dan na of je je op de weg op je gemak zou voelen als slechts sommige mensen verplicht een rijbewijs zouden hebben, of dat je, als je de keuze hebt, je gezondheidszorg zou toevertrouwen aan een ongetrainde of onbevoegde arts."

— Rostin Behnam, CFTC-voorzitter

Oproep tot actie

De CFTC-voorzitter beperkte zich niet tot louter observaties; hij spoorde het Congres aan om beslissend op te treden bij het vaststellen van een regelgevend kader voor digitale activa. Behnam riep op tot uitbreiding van de jurisdictie van de CFTC over crypto-grondstoffen, die hij schat op ongeveer 70% van alle crypto-activa.
 

Het DeFi-raadsel

Misschien wel het meest opmerkelijke deel van Behnam's toespraak waren zijn opmerkingen over gedecentraliseerde financiën (DeFi). Hij benadrukte het risico van het toestaan van DeFi-platforms om te opereren zonder adequate regulering, en vergeleek het met "onbevoegde dokters." Dit komt te midden van toenemende zorgen over uitwisselingsfouten, marktmanipulatie en kwetsbaarheden op het gebied van cyberbeveiliging in de DeFi-ruimte.
 

Regelgevend landschap

Ondertussen is het regelgevend landschap voor crypto nog steeds volop in ontwikkeling in de Verenigde Staten. De Securities and Exchange Commission (SEC) is ook bezig met het wijzigen van regels die zouden vereisen dat bepaalde crypto-protocollen zich registreren als beurzen of makelaars.
 

De opmerkingen van Rostin Behnam brengen de noodzaak van regelgevende duidelijkheid in de crypto-industrie scherp in beeld, een kwestie waar wetgevers en toezichthouders al enige tijd mee worstelen. Terwijl zowel de CFTC als de SEC hun standpunten blijven ontwikkelen, kijken marktdeelnemers gretig uit naar definitieve wetgevende stappen. 

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer nieuws