70% van de compliance professionals vreest dreiging van witwassen van cryptocurrency's

70% van de compliance professionals vreest dreiging van witwassen van cryptocurrency's

Uit een onderzoek van het in Nieuw-Zeeland gevestigde anti-witwasbedrijf First AML blijkt dat 70% van de compliance professionals zich zorgen maakt over het witwassen van geld via cryptocurrencies. 


De enquête omvatte antwoorden van 250 Britse bedrijfsleiders en compliance-experts, waaruit bleek dat 41% van de bedrijven gevallen van cryptocurrency-gerelateerde witwaspraktijken heeft vastgesteld. Meer dan de helft van de respondenten gelooft dat de huidige praktijken de dreiging slechts gedeeltelijk aanpakken en dat er verbeteringen nodig zijn. 

De enquête wees ook op uitdagingen bij de bestrijding van het witwassen van cryptocurrency, waaronder het identificeren van verdachte actoren en een gebrek aan duidelijke regelgeving.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer nieuws