Reddit investeert 'Overtollige Kasreserves' in Bitcoin en Ethereum

Reddit investeert 'Overtollige Kasreserves' in Bitcoin en Ethereum

Reddit heeft bekendgemaakt in hun S-1 registratieverklaring bij de SEC dat ze een deel van hun overtollige kasreserves hebben geïnvesteerd in Bitcoin en Ether, enkel voor schatkistdoeleinden. Dit besluit is onderdeel van een bredere strategie om cryptocurrencies, die door regelgevende instanties als niet-zijnde effecten worden beschouwd, te integreren in hun financiële beheer.

Naast Bitcoin en Ether houdt Reddit ook MATIC van Polygon aan, voornamelijk als betalingsmiddel voor bepaalde virtuele goederen, alhoewel dit een niet-materiële impact had op de financiën van het bedrijf voor de jaren eindigend op 31 december 2022 en 2023.

De onderneming heeft ook andere digitale activa in bezit voor gebruik door hun product- en engineeringteams, beperkt tot specifieke toepassingen. De totale waarde van hun cryptocurrency-bezit en activiteiten werd als immaterieel beschouwd voor de gerapporteerde periodes.

Reddit is van plan om onder de ticker RDDT te noteren op de New York Stock Exchange, als onderdeel van hun IPO-plannen die voor het eerst werden aangekondigd in de winter van 2021. Dit initiatief volgt na het beëindigen van hun Ethereum-gebaseerde Community Points bètaprogramma vorig jaar, wijzend op schaalbaarheidsbeperkingen en een onzekere regelgevende omgeving als redenen voor de stopzetting.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meer nieuws